Avbestilling

1. Avbestillingsregler:

Ordren kan fritt avbestilles inntil 3 uker før oppholdet/reisen skal påbegynnes. Ved
avbestilling senere enn 3 uker før oppholdet/reisen skal påbegynnes, er du
forpliktet til å betale en %-vis andel av avtalt pris, jfr. ordrebekreftelsen under
pkt. 1, som følger:

Ved avbestilling 3 til 1 uke(7 dager)
25 %
Ved avbestilling 7 til 3 dager
50 %
Ved avbestilling 3 dager til oppstart
100 %

Dersom du er usikker på om du kommer til å benytte deg av ytelsen, anbefaler vi at du tegner en avbestillingsforsikring.

Email: mail@brunvall.com
© Brunvall Gård

Brunvallveien 16, Brunvall Gård
Brunvall, N-3294 Stavern, Norway
Phone: +47 3319 5535 /
+47 9972 1735