Kurs, møter og samlinger

  • Kan tilby kursfasiliteter i hyggelige omgivelser, ta kontakt for tilbud.
  • Vi skreddersyr arrangement i henhold til deres ønsker.
  • Det er plass til 25 personer i konferanserommet.
  • Wifi, prosjektor og white board.

Email: mail@brunvall.com
© Brunvall Gård

Brunvallveien 16, Brunvall Gård
Brunvall, N-3294 Stavern, Norway
Phone: +47 3319 5535 /
+47 9972 1735